ÓVODAI BEIRATÁS A RUMI JÁTÉKVÁR ÓVODÁBA


Létrehozva: 2018.01.30., Beküldte: Anonim, Rovat: Általános hírek

9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2.

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kérjük bemutatni:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata;
- szülő, illetve gyermekének személyi azonosítója (amennyiben van - személyi igazolvány);
- szülő és gyermekének lakcímet igazoló hatósági igazolványa;
- gyermek TAJ kártyája.
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

2018 tavaszán azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, be kell íratni az óvodába! Kérjük a Szülőket, hogy azokat a gyermekeket, akik a 2018/2019. nevelési év közben töltik be 3. életévüket és még abban a nevelési évben szeretnék megkezdeni az óvodát, írassák be, hogy az óvoda számolni tudjon a várható létszámok alakulásával!
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Rum, 2018. jan 26.

Varga Lászlóné
óvodavezető


| Vissza