Legfrissebb Hírek

2018.01.30.

9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2.

  • 2018. április 26. (csüt.) 6.30-18.00 óráig
  • 2018. április 27. (pént.) 6.30-18.00 óráig
 

Hírek


ÓVODAI BEIRATÁS A RUMI JÁTÉKVÁR ÓVODÁBA


Létrehozva: 2018.01.30., Beküldte: Anonim, Rovat: Általános hírek

9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2.

  • 2018. április 26. (csüt.) 6.30-18.00 óráig
  • 2018. április 27. (pént.) 6.30-18.00 óráig

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kérjük bemutatni:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata;
- szülő, illetve gyermekének személyi azonosítója (amennyiben van - személyi igazolvány);
- szülő és gyermekének lakcímet igazoló hatósági igazolványa;
- gyermek TAJ kártyája.
/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

2018 tavaszán azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, be kell íratni az óvodába! Kérjük a Szülőket, hogy azokat a gyermekeket, akik a 2018/2019. nevelési év közben töltik be 3. életévüket és még abban a nevelési évben szeretnék megkezdeni az óvodát, írassák be, hogy az óvoda számolni tudjon a várható létszámok alakulásával!
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Rum, 2018. jan 26.

Varga Lászlóné
óvodavezetőElőző oldal: Bemutatkozás  Következő oldal: Óvodánkról