Legfrissebb Hírek

2019.03.31.

9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2.

  • 2019. április 25. (csütörtök) 6.30-18.00 óráig
  • 2019. április 26. (péntek) 6.30-18.00 óráig
 

Nevelési programunk

Kompetencia alapú óvodai nevelési programot alkalmazzuk, amely hozzájárul a gyermekek életen át tartó tanulásának megalapozásához, új módszerek és eszközök megismeréséhez. A gyermekek személyiségfejlesztése még magasabb szinten valósul meg, az óvoda-iskola közti átmenet nehézségei e program alkalmazásával tovább csökkennek. A fogyatékkal élőket még jobban elfogadjuk, céltudatosabban fejlesztjük és hátrányaikat csökkentjük.

Fontos szerepet kap itt is a mozgás, a mozgásfejlesztés valamint a játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét hangsúlyozza.

Játékos módszerekkel fejlesztjük a gyermekek alapkészségeit, mozgását, melyek biztosítják a harmonikus testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődését, de hatékonyan alkalmazható a hátránnyal küzdő gyermekek nevelésénél is.

Feladatainkat a gyermekek mindennapi tevékenységébe építve valósítjuk meg. A sokoldalú személyiségfejlődés spontán tanulás útján történik. A gyermeket az óvodáskor végére, egyéni sajátosságokat figyelembe véve juttatjuk el, az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintre.

Bízunk abban, hogy az a gyermek, aki szabadon mozoghat, játszik, gondolkodik, visszatérő élményeket él át, melyek a társaihoz, az óvodához kötik, egy életre szóló örökséget kap és felkészülve léphet az iskolába.

Előző oldal: Alkalmazottaink  Következő oldal: Csoportjaink